Języki - artykuły

Trudny wybór szkoły językowej

Strona www: www.pase.pl/

Co roku rodzice, studenci oraz wszyscy Ci, którzy chcą się uczyć języków obcych stają przed bardzo trudnym wyborem szkoły językowej. Która jest lepsza? Czy warto się uczyć właśnie w tej? Jakie są opinie? Takie pytania zadają sobie wszyscy. Nie ma szkoły idealnej, która spełniałaby wszystkie oczekiwania każdego klienta. Jednak placówki językowe ze znakiem jakości PASE są zdecydowanie najbliżej ideału.


Pięć lat temu, przy okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać szkoły językowe. Każda oferowała najlepsze usługi za najniższą cenę. Wiele z nich równie szybko jak powstały, zakończyły swoją egzystencję na, bądź co bądź, coraz bardziej wymagającym rynku edukacji językowej.

Dlatego prawdziwą umiejętnością jest wybór nie najdroższej czy najbardziej reklamowanej szkoły, ale takiej, która spełnia twarde kryteria organizacji nauki i najlepiej trafia w potrzeby swoich słuchaczy. W podjęciu decyzji może pomóc posiadanie przez szkołę certyfikatu jakości wydanego przez niezależne gremium, w oparciu o jednakowe kryteria.

W Polsce takimi organizacjami są EAQUALS oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Uzyskanie rekomendacji jednej z nich daje gwarancję, że szkoła przeszła audyt inspektorów językowych, którzy m.in. obserwowali prowadzone zajęcia, badali kwalifikacje lektorów i kontrolowali wewnętrzną organizację szkoły.

Jak wybrać szkołę językową?

Dla wielu przyszłych słuchaczy decydującym kryterium wyboru jest cena. Niestety, nawet niebotyczna opłata nie zagwarantuje świetnych wyników, jeśli uczeń nie włoży w naukę odpowiedniego wysiłku.

Szkół na rynku jest wiele, dlatego, by przyciągnąć klientów, oferują liczne upusty. Trzeba jednak uważać, by pozornie zaoszczędzone pieniądze nie okazały się wyrzucone w błoto; nie da się zorganizować rzetelnego kursu za kilkaset złotych. Dlatego należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wartość merytoryczną kursów – radzi Katarzyna Płaza, Kierownik Biura Zarządu PASE.

Podczas kontroli w zrzeszonych szkołach językowych, specjaliści z PASE dużo uwagi poświęcają badaniom struktury kursów oraz analizie treści programowej. Sprawdzane są podręczniki i materiały dydaktyczne używane na poszczególnych poziomach oraz spójność pomiędzy testami wstępnymi, końcowymi i tymi przeprowadzanymi w czasie trwania kursów.

Szkoły zrzeszone w PASE często doświadczają tzw. Spot Inspection - mówi Katarzyna Płaza. – Inspektorzy niespodziewanie zjawiają się na zajęciach i obserwują, jak przebiega lekcja, czy słuchacze- niezależnie od wieku- aktywnie uczestniczą w kursie oraz oceniają przygotowanie metodyczne i merytoryczne lektorów. Nie są to pojedyncze wizyty, które nic nam nie powiedzą o jakości nauczania w danej szkole, ale często ponawiane odwiedziny.

Istotne w wyborze szkoły jest sprawdzenie rzetelności informacji zawartych w materiałach reklamowych. Należy upewnić się, jak długi będzie kurs, ile minut trwa godzina lekcyjna (60 czy 45 minut) oraz jak liczna będzie grupa. Osoby, które mają problemy z komunikacją werbalną powinny wybierać grupy z jak najmniejszą liczbą słuchaczy lub – jeśli mogą sobie na to pozwolić – indywidualne zajęcia z lektorem lub native speakerem. Jeśli ktoś chce podszkolić się w gramatyce oraz pianiu, na liczebność nie musi zwracać aż takiej uwagi.

Udając się po szczegółowe informacje do wybranej szkoły, warto zapytać o możliwość korzystania z biblioteki, dostępu do komputera i sprzętów multimedialnych oraz czy są możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielem. Takie udogodnienia w znacznym stopniu podnoszą skuteczność nauki i uwiarygodniają szkolę w oczach jej klientów.

Szkoło, trzymaj poziom!

Bardzo ważną osobą na każdym poziomie jest lektor. To on wybiera sposób nauki. Na nim też spoczywa odpowiedzialność za wyniki. Inspektorzy PASE prócz audytów na zajęciach, przeprowadzają także spotkania z uczniami, które pozwalają uzyskać informacje o wiele bardziej wiarygodne od tych, zbieranych za pomocą tradycyjnych, anonimowych ankiet. Zdarza się, że słuchacze dzielą się wątpliwościami, zwracają uwagę na jakąś nieprawidłowość lub – gdy nie mają zastrzeżeń – chwalą szkołę i swojego lektora. Również nauczyciele w każdej chwili mogą zostać poproszeni o sprawozdanie z pracy w grupie, postępów uczniów, tempa pracy i wykorzystywanych na lekcjach technik pedagogicznych.

Dla dobra słuchaczy, w szkołach zrzeszonych w PASE, duży nacisk kładzie się na kompetencje nauczycieli.

Ważne są nie tylko posiadane dyplomy, ale również staż pracy, nietuzinkowa osobowość oraz kreatywność, które summa summarum owocują tak ciekawymi zajęciami, że uczniowie nie mają ani czasu ani ochoty zerkać na zegarek – mówi Katarzyna Płaza. W szkołach certyfikowanych przez PASE nierzadko prowadzone są zajęcia niestandardowe, niczym nie przypominające tradycyjnych lekcji.

Jednym z doskonałych sposobów na przełamanie oporu studenta przed mówieniem jest metoda oparta na technikach dramy. Realizowane przez specjalizującą się w nauczaniu języka francuskiego szkołę Espace Français ćwiczenia sięgają nie tylko do sposobu wysławiania się, ale również do języka ciała, melodyki języka, wymowy i akcentowania słów, jak również do mimiki towarzyszącej komunikacji, prowadzą do pewnego rodzaju „wchłonięcia” mentalności kulturowej danego języka obcego.

Kurs oparty o niezobowiązujące, „luźne” ćwiczenia na zaimprowizowanej scenie, pozwalają słuchaczom rozluźnić się, zapomnieć o społecznych hamulcach zachowania i dzięki temu, przejść do bardziej naturalnej formy wypowiedzi w języku obcym. Atmosfera teatru, artystyczna aura otaczająca zajęcia teatralne stanowią dodatkowy element budujący atrakcyjność tego typu zajęć językowych- wyjaśnia Marta Gokieli-Obszyńska z Espace Français.

Dobra szkoła językowa na bieżąco sprawdza obecność i postępy uczniów. Z reguły na zakończenie nauki przyznaje świadectwa lub zaświadczenia zgodne z kryteriami Kuratorium Oświaty. Najważniejsze są jednak testy przeprowadzane na bieżąco w trakcie rwania kursu. Nie tylko sprawdzają postępy, jakie uczeń zrobił, ale motywują go do wysiłku i systematyczności. A gdy słuchacz widzi rezultaty, uczy się z jeszcze większym zapałem. I tak koło się zamyka.

Przeglądarka może nie wspierać wyświetlania tego obrazu.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE skupia profesjonalne szkoły językowe o wysokim standardzie i skuteczności nauczania.

Głównym celem Stowarzyszenia jest dbałość o jakość w nauczaniu języków obcych.

PASE opracowało system oceny jakości placówek, oparty na surowych kryteriach, który stanowi narzędzie służące do weryfikacji działalności szkoły. Szkołom, które pozytywnie przeszły inspekcję, na 3 lata zostaje przyznany certyfikat jakości: Znak Jakości PASE.

Znak Jakości PASE już od 15 lat jest gwarancją solidności i profesjonalizmu szkoły językowej.

Szczegółowych informacji udziela:

Katarzyna Płaza
Kierownik Biura Zarządu PASE
tel. 022 226 39 69
e-mail: katarzyna.plaza@pase.pl

Anna Kowalewska
RPR Group
tel. 022 622 17 72
e-mail: a.kowalewska@rprgroup.com.pl

data ostatniej modyfikacji: 2009-09-07 13:03:03
Komentarze

Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
AHE_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 7
 
Polityka Prywatności