Europass – Paszport Językowy

Europass: język obcy? Oczywiście!

Coraz więcej pracodawców wymaga od pracowników płynnego posługiwania się, co najmniej jednym językiem obcym. Warto dobrze zaprezentować tę umiejętność już na etapie składania CV i precyzyjnie określić stopień znajomości danego języka. Pracodawca zyska dzięki temu klarowny obraz kwalifikacji kandydata i doceni profesjonalną prezentację. Jak to zrobić? Najlepiej skorzystać z jednego z dokumentów Inicjatywy Europass – Paszportu Językowego.

Europass – Paszport Językowy to niezastąpiona pomoc przy autoprezentacji umiejętności językowych. Wykorzystuje opracowaną przez Radę Europy 6-stopniową skalę zaawansowania znajomości języka obcego (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) i pozwala na przejrzyste udokumentowanie całej „biografii językowej”, czyli etapów i form kształcenia oraz informacji na temat wykorzystania języka obcego. Paszport Językowy to znacznie więcej niż opis zdobytych dyplomów i certyfikatów. Umożliwia wyjątkowo precyzyjne określenie stanu rzeczywistej znajomości danego języka.

Do tej pory ubiegający się o pracę mogli mieć problemy z ustaleniem, czy posługują się językiem obcym w stopniu podstawowym czy średnim – jeśli rozumieją teksty pisane, ale nie potrafią sprawnie w nim mówić. Należą one do przeszłości. Wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki Paszportu Językowego i będzie to jasne. 6-stopniowy system oceny biegłości językowej jest zbieżny z analogicznym systemem europejskim, dzięki czemu prezentacja umiejętności jest zrozumiała i porównywalna w wymiarze międzynarodowym. Można w nim wpisać wszystkie języki, którymi posługuje się poszukujący pracy.

Wypełniający Europass – Paszport Językowy określa umiejętności dotyczące słuchania, czytania, porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się w danym języku. Na przykład dla sekcji „Rozumienie” poziomy są określone od A1 („Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia, dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a wymowa wyraźna”) do C2 (“Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej „na żywo” czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu”). Dzięki temu logicznemu podziałowi wypełniający może w niezwykle dokładny sposób przedstawić swoje umiejętności.

Nie mniej istotną częścią dokumentu jest rubryka „Doświadczenie językowe”, gdzie zawiera się informacje na temat dotychczasowego wykorzystania języka obcego. Kandydat do pracy może w tym miejscu zaprezentować umiejętności językowe nabyte poprzez własne doświadczenia zawodowe czy prywatne kontakty z cudzoziemcami, czytanie fachowej literatury, wyjazdy zagraniczne lub samokształcenie.

Jak widać zatem, dzięki Europass – Paszport Językowy poszukujący pracy może w bardzo przejrzysty i atrakcyjny dla pracodawcy sposób opisać swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językami obcymi. Zwiększa swoje szanse na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i na zdobycie upragnionej pracy. Dokument ten jest szczególnie ważny I przydatny dla tych, którzy nie mogą potwierdzić znajomości języka obcego zdanymi egzaminami czy odpowiednimi certyfikatami. Dla pracodawcy z kolei prosta forma Europass – Paszport Językowy oraz szczegółowość podanych informacji pozwalają na wybranie naprawdę wartościowych kandydatów i przeprowadzenie rozmów wyłącznie z tymi rokującymi największe nadzieję.

Europass – Paszport Językowy został wprowadzony przez Parlament Europejski i jest zalecany dla obywateli Unii Europejskiej, poszukujących pracy – zarówno w kraju macierzystym, jak i za granicą. Można do niego dołączyć także dyplomy i zaświadczenia o odbytych kursach językowych i zdobytych certyfikatach, jednak to Paszport mówi najpełniej o rzeczywistej biegłości i znajomości języka obcego.

O Europass:
Europass to zbiór dokumentów, które pozwalają na lepszą prezentację doświadczenia zawodowego i umiejętności przed pracodawcą w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Europass, został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

W skład Europass wchodzą: Europass - CV, Europass – Paszport Językowy, Europass – Suplement do Dyplomu, Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Europass – Mobilność.

Linki:

https://europass.org.pl/


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności