Znajomość angielskiego - Europa na czele globalnego rankingu EF

Strona www: www.ef.pl/epi/

Po raz kolejny w ramach EF English Proficiency Index (EF EPI) przeporwadzono badanie na ponad 2,2 milionach osób w 100 krajach i regionach. Były to osoby dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Holandia pozostaje na pierwszym miejscu pod względem znajomości języka angielskiego, a Dania i Finlandia zajmują w tym roku drugie i trzecie miejsce.

„Chociaż rok 2020 był trudnym rokiem, okoliczności uwydatniły również znaczenie jasnej komunikacji i współpracy ponad granicami. Angielski jako globalna lingua franca nadal łączy ludzi, a EF EPI zawiera cenne spostrzeżenia, które decydenci mogą ocenić i wzmocnić zdolności uczenia się języków ich organizacji i rządów ”- powiedział dr Christopher McCormick, EF Executive Vice President for Academic Affairs.

EF EPI opiera się na wynikach testu EF Standard English Test (EF SET), pierwszego na świecie bezpłatnego standardowego testu języka angielskiego i jest używany na dużą skalę na całym świecie przez tysiące szkół, firm i rządów.

Kluczowe wnioski płynące z wyników EF EPI 2020 to:

• Efekt sieciowy języka angielskiego nigdy nie był silniejszy. Im więcej osób używa języka angielskiego, tym łatwiejszy staje się dostęp do zasobów i możliwości dla osób fizycznych, firm i krajów.

• Znajomość języka angielskiego w Europie jest niezmiennie wysoka, jednocześnie aż 27 z 33 krajów poprawiło jeszcze swoją pozycję od zeszłego roku.

• Azja wykazuje największą różnicę między najwyższymi i najniższymi wartościami w jakimkolwiek regionie. W Chinach niezmiennie poprawia się znajomość języka angielskiego, ale poziom biegłości w Indiach spadł z poziomu umiarkowanego do niskiego.

• Trend wzrostowy w Ameryce Łacińskiej utrzymuje się pomimo znacznego spadku w Meksyku.

• Ogólna średnia w Afryce uległa znacznej poprawie, ale różnica między krajami o wysokich i niskich umiejętnościach językowych pozostaje duża. Większość krajów na kontynencie nadal nie dostarcza wystarczającej ilości danych, aby uwzględnić je w indeksie.

• Osoby w wieku od 26 do 30 lat mają najlepszy poziom znajomości języka angielskiego na świecie, ale dorośli powyżej 40. roku życia osiągają lepsze wyniki niż osoby w wieku 18-20 lat, co podkreśla rolę uniwersytetów i miejsc pracy w rozwijaniu umiejętności językowych.

• Sektory rządowy, edukacyjny i opieki zdrowotnej znalazły się na samym dole rankingu branżowego. Konkurencja w sektorze prywatnym skłania firmy do wybierania znajomości języka angielskiego i inwestowania w bardziej agresywny rozwój umiejętności językowych, pozostawiając sektor publiczny w tyle z niedostatecznymi kompetencjami językowymi.

• Polska spadła z pozycji 11 w 2019 roku na pozycję 16 w tegorocznym rankingu. 

Skala punktacji EF EPI została w tym roku przesunięta do 800 punktów. Oprócz nowej skali w raporcie zawarte zostało wyjaśnienie dotyczące przeliczania wyników EF EPI w stosunku do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Raport EF EPI jest dostępny do pobrania pod adresem https://www.ef.pl/epi/


data ostatniej modyfikacji: 2020-11-23 17:08:59
Komentarze
 
Polityka Prywatności