Certyfikaty
City & Guilds

Misją City & Guilds, jako wiodącej na świecie instytucji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe, jest uzupełnianie edukacji na drodze zdobywania nowych kwalifikacji, niezbędnych w życiu zawodowym i codziennym dorosłego człowieka, tak, żeby stało się ono pełniejsze.

Od momentu powstania w 1878 roku, City & Guilds of London Institute pozostaje liderem w dziedzinie szkoleń i edukacji zawodowej. Jako partner założycielski Imperial College, City & Guilds jest współautorem projektu systemu kształcenia zawodowego w Wielkiej Brytanii, a teraz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z całym światem.

Egzaminy City & Guilds (wym. siti end gildz) z języka angielskiego do 2005 roku funkcjonowały od lat pod wspólną nazwą City & Guilds Pitman Qualifications i ze względu na łatwość wymowy słowa ‘Pitman’ mogą pod tą nazwą jeszcze stale funkcjonować w świadomości społecznej w Polsce. Obecnie w Polsce działa ponad 80 placówek posiadających autoryzacje City & Guilds na prowadzenie egzaminów.

Zakres przyznawanych przez nas międzynarodowych i ogólnych zawodowych kwalifikacji obejmuje większość najważniejszych profesji z uwzględnieniem potrzeb zatrudnienia, postępu edukacyjnego i możliwości kontynuacji kształcenia na wyższych uczelniach.

City & Guilds funkcjonuje od ponad 125 lat i przez ten czas zgromadziło bogate doświadczenie w opracowywaniu i rozwijaniu systemu przyznawania kwalifikacji. Wydajemy ponad 1.7 miliona certyfikatów rocznie i współpracujemy z władzami wielu krajów w celu wzbogacenia i wsparcia ich krajowych systemów kształcenia zawodowego. Wykorzystujemy to doświadczenie do rozwijania naszych kwalifikacji, tak aby opowiadały one zarówno narodowym jak i międzynarodowym standardom obowiązującym w gospodarce.

Ocena zewnętrzna Standaryzujemy ocenianie i punktowanie wszystkich naszych kwalifikacji. Nasze egzaminy są sprawdzane w Wielkiej Brytanii przez niezależnych, zewnętrznych egzaminatorów i stąd pewność, że wszyscy kandydaci są oceniani według tych samych kryteriów bez względu na miejsce, w którym odbywa się egzamin.

International ESOL and Spoken ESOL
Ten uznawany na świecie egzamin jest doskonały dla kandydatów, którzy chcą potwierdzić swoje umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku angielskim. Wprowadziliśmy unikalny system, gdzie egzamin ustny (Spoken ESOL) oferowany jest jako odrębny komponent. W zależności od indywidualnych potrzeb, kandydat zatem może wybrać tylko egzamin pisemny, ustny lub oba. Co interesujące, egzaminy pisemny i ustny można zdawać na różnych poziomach!

Nasze egzaminy są dostępne na wszystkich sześciu poziomach odpowiadających standardom Europejskiego Systemu Opisu Języka (Common European Framework of Reference), co pozwala kandydatom zaplanować harmonogram swej nauki. Kandydaci mogą przystąpić do egzaminów wtedy, kiedy czują się gotowi i nie muszą czekać na wyznaczoną odgórnie datę – egzamin można zamówić  w dowolnym niemal terminie. Testuje się praktyczną znajomość języka objawiającą się skuteczną komunikacją w życiu codziennym. Dzięki takiemu podejściu, każdy rzetelnie prowadzony kurs języka angielskiego przygotowuje uczących się do naszego egzaminu, stąd nie jest konieczne posługiwanie się specjalnym podręcznikiem. (Dla tych, którzy chcą jednak zdobyć większa pewność siebie, City & Guilds przygotowało materiały wspomagające naukę).

Ocena egzaminu ustnego Spoken ESOL dokonywana jest przez doświadczonych egzaminatorów City & Guilds, będących ‘native speakers’, na podstawie przesłanego nagrania dźwiękowego rozmowy. Taki system zapewnia pełny obiektywizm i spójność oceny.

Autoryzowane Centra Egzaminacyjne przeprowadzające międzynarodowe egzaminy ESOL i SESOL oferują:
·   egzaminy na żądanie: centra mogą organizować egzaminy kiedy tylko zgłaszają się chętni
·   prostą administrację (najdłuższy egzamin, poziomy C1 lub C2, trwa 3 godziny)i
·   dostęp do przykładowych materiałów egzaminacyjnych na wszystkich poziomach
·   całkowity obiektywizm i spójność oceny zewnętrznej
·   informacje zwrotne: kandydaci, którym się nie powiodło otrzymują indywidualny raport wskazujący ich słabe punkty, do poprawienia przed powtórnym egzaminem
·   uznawane certyfikaty. Nasze Międzynarodowe Certyfikaty Językowe są uznawane przez uniwersytety (np. UMCS w Lublinie), instytucje rządowe (Departament Służby Cywilnej KPRM) oraz pracodawców na całym świecie jako dowód biegłości językowej. Lista instytucji uznających nasze certyfikaty stale się powiększą.
·   szczegółowe wyniki w ciągu 3-5 tygodni
·   w sumie: znakomity produkt za przystępną, konkurencyjną cenę.

Website: www.cityandguilds.pl


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności