Język angielski


Bez angielskiego – języka, którym można się dziś porozumieć niemal na całym świecie, trudno się dziś obejść. Dlatego myśląc o przyszłości młodzi ludzie uczą się go najczęściej.

Naukę języka obcego najlepiej jest rozpocząć jak najwcześniej, nawet już jako małe dziecko. Powodów jest wiele, ale najważniejszymi z nich są: plastyczność organów mowy, spontaniczność czy brak lęku przed mówieniem. Osoby, które zaczynają naukę języka obcego później, nie są jednak na przegranej pozycji. Badania wskazują, że na pozytywny wynik nauki wpływa przede wszystkim okres jej trwania, a nie wiek uczącego się.

Jak wybrać dobrą szkołę?
Dobrych szkół językowych obecnie nie brakuje. Wybierając kurs dobrze jest jednak sprawdzić, czy jest ona rekomendowana przez jakąś instytucję, np.: PASE. Pomocna może się również okazać opinia znajomych, bo polecanie jest najlepszą gwarancją wiarygodności i jakości. 

Innym przykładem jest British Council, który jest jedną z największych i najbardziej znanych organizacji pozarządowych powołanych do promocji kultury brytyjskiej poza granicami Wielkiej Brytanii. Przygotowuje do egzaminów Cambridge YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, których jest administratorem. Jeszcze do niedawna zdany egzamin uprawniał np. do zaliczania nauki języka angielskiego na uczelni. Obecnie egzaminy takie dają uczącemu się przede wszystkim satysfakcję i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

Metody, metody...
Szkoły proponują różne metody ułatwiające naukę – Callana, Sita czy Berlitz English opracowaną przez znaną szkołę Berlitz. Najbardziej godną polecenia jest taka, która łączy wiele sposobów nauki: pracę z tekstem, z pomocami audiowizualnymi, prace domowe i stawia na zaangażowanie lektora stosującego wiele ćwiczeń utrwalających przerobiony materiał. Warto jednak pamiętać, że aby dobrze nauczyć się języka, nawet najlepsza szkoła nie wystarczy. Języka powinniśmy uczyć się w taki sposób, by opanowując zwroty gramatyczne czy słowa, umieć je potem swobodnie wykorzystywać w życiu. Od nas bowiem, od naszych predyspozycji, zdolności i naszej motywacji zależy końcowy efekt nauki, której musimy poświęcać jak najwięcej czasu, a ponadto należy pamiętać o tym, aby uczyć się systematycznie, nie robić zbyt dużych przerw między zajęciami, odbyć minimum dwie lekcje w tygodniu, a materiał realizowany na lekcji powtarzać w domu.

Nie można więc nauczyć się języka obcego w dwa tygodnie i wmawiać uczącym się, że konkretna metoda da rewelacyjnie szybkie efekty – nawet jeśli uczą się go kilka godzin dziennie. Można opanować pewien zasób zwrotów, ale takie szybkie zapamiętywanie może dać jedynie efekt na krótką metę. Nie pozwoli natomiast na swobodę w posługiwaniu się językiem, a przecież właśnie o to w nauce języka chodzi. Na pewnym poziomie wymagany jest jednak pobyt za granicą, bo język to nie tylko sztuka poprawnego mówienia, ale także akcent, wyczucie językowe, znajomość kultury, czyli tak zwany "body language", którego trudno nauczyć się na kursie lub na uczelni.

Paszport językowy

Nowością na naszym rynku jest paszport językowy – pierwszy dokument opisujący kompetencje językowe osoby uczącej się, uznawany w całej Europie. Pozwala on na dokonanie samooceny i planowanie kształcenia, rejestruje wszystkie doświadczenia zdobyte w różnych językach niezależnie od tego, czy poznaliśmy je w szkole czy poza nią oraz rejestruje wszystkie zdobyte zaświadczenia, świadectwa i dyplomy związane z poznawaniem języków i kultur. Najważniejszy jest kod kwalifikujący poziom biegłości językowej, uniwersalny dla wszystkich państw Europy.

Iwona Sygnowska

 Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności