Metoda Callana

O Metodzie Callana opowiada Małgorzata Matuszak lektor Euro School

Refleks w używaniu języka obcego związany jest bardziej z organami mowy niż mózgiem. Studenci powinni uczyć się mówić nie myśląc, bo na dłuższe zastanawianie się w konfrontacji z native speakerem nie będzie czasu.

Podstawą Metody Callana jest to, że podczas lekcji student mówi i słucha czterokrotnie więcej. Kursant jest zmuszony do myślenia 60 sekund na minutę, bo grupa jest stale zasypywana przez lektora pytaniami i nigdy nie wiadomo na kogo padnie następne. W Metodzie Callana student mówi przez całą lekcję, czyli od 410 razy więcej niż w każdej innej metodzie nauczania.Czterokrotnie skrócony czas nauki.

Wg Uniwersytetu Cambridge student uczący się języka angielskiego w przeciętnej szkole na świecie potrzebuje 350 godzin nauki (4 lata akademickie), aby osiągnąć poziom egzaminu Cambridge Preliminary English Test (egzamin o stopień niższy od First Certificate).

Metoda Callana gwarantuje osiągnięcie tego poziomu po około 80 godzinach (1 roku akademickim), natomiast First Certificate po około 160 godzinach. Metoda Callana gwarantuje sukces. Po pierwszych trzydziestu lekcjach szkoła ocenia tempo nauki danego ucznia, dzieli liczbę paragrafów, której trzeba się nauczyć, aby osiągnąć poziom egzaminu First Certificate, przez liczbę paragrafów, jaką kursant przyswaja w czasie jednej lekcji. W rezultacie daje to liczbę lekcji, jaką potrzebuje uczeń, aby ogarnąć materiał.

Szkoła gwarantuje uczniowi tę liczbę lekcji, powiększoną o odsetek pokrywający spóźnianie i nieobecnościKolejność: ucho, usta, oko, ręka.Ta zasada ma w Metodzie Callana ogromne znaczenie. Student najpierw słyszy nowe słowo. Potem sam je wymawia odpowiadając na pytanie lektora a następnie poznaje jego pisownię podczas czytania na koniec uczy się je pisać w czasie dyktand.

Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać.Powtarzanie wszystkiego czterokrotnie gwarantuje płynność mówienia, rozumienia oraz trwałość świeżo zdobytej wiedzy. W Metodzie Callana regularnie zadaj się te same pytania każdego dnia aż do chwili, gdy wszyscy studenci będą je rozumieli i reagowali z odpowiednią prędkością.

Mówienie jak najszybciejMetoda Callana maksymalizuje czas poświęcony na naukę podczas zajęć. Od pierwszej lekcji nauczyciel mówi do studentów z prędkością od 200 do 240 słów na minutę. Oznacza to, że tempo konwersacji jest znacznie szybsze niż podczas normalnej rozmowy, kiedy używamy około 150 do 180 słów na minutę. W konsekwencji student słyszy 13200 słów w ciągu godziny. Słysząc i wymawiając więcej słów podczas zajęć, student uczy się szybciej. Zapobiega to znużeniu, zmusza do skupienia oraz ogranicza możliwość tłumaczenia wszystkiego na język ojczysty.


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności