Egzamin TELC

O certyfikatach mówi Robert Stec, lektor języka angielskiego w Profi-Lingua.

We współczesnym świecie nauka języka obcego nie wystarcza. Teraz swoje umiejętności i zdobytą wiedzę trzeba udokumentować. Wymaga tego obecny rynek pracy. Profi Lingua wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw. To jedyna szkoła, która oferuje dwuletnie etapy nauki zakończone egzaminem TELC (The European Language Certuficates), Cambridge (FCE, CAE, CPE), LCCI.

TELC - rządzi w Europie

The European Language Certificates to system egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Common European Framework of Reference Rady Europy. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się. Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego i aktualnie obejmują języki: niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, holenderski, duński, rosyjski. Egzaminy językowe TELC są porównywalne, tzn., że egzamin zdany np. z języka włoskiego na poziomie B1 (średniozaawansowany) jest równie trudny, jak egzamin B1 z innego języka.Wśród egzaminów TELC mamy: Certificate in Russian Stage One, Certificado de Espanol Nivel elemental, Certificat de Français Module préparatoire, Certificato d’Italiano Livello Elementare, Grundbaustein, które potwierdzają osiągnięcie kompetencji językowych umożliwiających porozumienie na poziomie minimum komunikacyjnego, oraz Certificate in Russian, Certificado de Espanol, Certificat de Français, Certificato d’Italiano, Zertifikat Deutsch (ZD), które są dokumentem na praktyczną znajomość języka i zwiększają szanse na rynku pracy.

Cambridge - certyfi katy z angielskiego

First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) należą do najpopularniejszych na świecie certyfikatów z języka angielskiego na poziomie średnio zawansowanym (FCE), zaawansowanym (CAE) i biegłym (CPE). Są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej. Ministerstwo Edukacji Narodowej akceptuje je jako potwierdzenie kwalifikacji językowych.

Cenny jak funt sterling

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) Londyńska Izba PrzemysłowoHandlowa to jedna z ważniejszych instytucji oferujących egzaminy w dziedzinie języka biznesu.Certyfikaty i dyplomy LCCI są przydatne dla osób, które planują studiować np. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Na świecie mówi się o nich, że są "passport to employment", czyli paszportem do zatrudnienia. To cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych a do tego honorowane przez ponad 80 państw świata.Wśród LCCI to m.in: English for Business, English for Commerce, Spoken English for Industry and Commerce.

not. Aleksandra Grzeszczak


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Kursy i egzaminy


Egzaminy językowe

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni w Polsce
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności