Jakie kursy językowe opłaca się wybrać?

Logo_Profi_lingua_140.gifNa rynku języków obcych zauważalne są obecnie dwie tendencje. Popularnością cieszą się kursy specjalistyczne i branżowe. Osoby uczące się wybierają także mało popularne dotąd języki jak: szwedzki, czeski czy rosyjski.

Szkoły językowe wprowadzają do swojej oferty coraz więcej propozycji przeznaczonych dla specjalistów określonych branż. Dzieje się tak dlatego, że pracodawcy wymagają już, nie tylko posługiwania się językiem obcym w stopniu komunikatywnym, ale również znajomości terminologii specjalistycznej.

Wśród kursów branżowych szczególnym zainteresowaniem cieszy się kurs prawniczy języka angielskiego. Coraz więcej osób korzysta także z kursu medycznego i biznesowego. Ostatnio, ze względu na zainteresowanie słuchaczy wprowadziliśmy kurs techniczny. Nie słabnie też popularność intensywnego kursu dla wyjeżdżających za granicę. - mówi Ewa Trębska-Zozula, dyrektor ds. Studiów ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua

Ciągle najbardziej poszukiwanym językiem na rynku pracy jest język angielski. Z danych GUS, zawartych w Małym Roczniku Statystycznym Polski 2007 z grudnia ubiegłego roku wynika, że prawie 4 mln uczniów uczy się tego języka w szkole. Natomiast z kursów i korepetycji językowych korzysta ponad milion uczniów. Poza angielskim największa liczba osób uczy się języka: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i włoskiego. Regularnie wzrasta też liczba tych, którzy deklarują znajomość dwóch języków obcych.

Wśród słuchaczy zauważalna jest tendencja podejmowania nauki drugiego języka, zwłaszcza przez osoby, które zdały już egzamin z angielskiego na poziomie zaawansowanym. Wiedzą, że w ten sposób zyskują przewagę konkurencyjną na rynku pracy - mówi Katarzyna Szajner ze Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wciąż wzrasta zainteresowanie językami naszych sąsiadów. Powodem jest atrakcyjny rynek pracy w tych krajach. Szwecja jest szczególnie interesującym kierunkiem dla środowisk medycznych. Pracę znajdują tam najczęściej polscy lekarze, pielęgniarki, dentyści, a także informatycy oraz specjaliści od komunikacji i transportu. Język czeski natomiast cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze względu na gospodarczy i turystyczny rozwój tego kraju.   

Modne są obecnie języki naszych sąsiadów. Osoby zamierzające podjąć pracę np. na terenie Szwecji zdają sobie sprawę, że oprócz języka angielskiego, atutem będzie także znajomość szwedzkiego. Wielu naszych słuchaczy wiąże swoją przyszłość z pracą w czeskich firmach partnerskich lub turystyką. Duże zainteresowanie nauką języka czeskiego wykazuje również młodzież akademicka. W tym roku daje się także zauważyć gwałtowny wzrost liczby słuchaczy chcących uczyć się języka rosyjskiego. Powrót do nauki tego języka nastąpił już kilka lat temu, ale obecnie odnotowaliśmy szczególnie dużą progresję - mówi Ewa Trębska-Zozula, Dyrektor ds. Studiów, Szkoły Języków Obcych Profi-Lingua.

Mimo, iż z badania E-rekrutacja 2006, przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl wynika, że 40 proc. osób deklaruje znajomość dwóch języków obcych liczba osób, które nie znają żadnego języka jest wciąż bardzo duża. Dotyczy to szczególnie osób starszych. Wyniki sondażu przeprowadzonego w listopadzie 2006 roku przez CBOS, Znajomość Języków Obcych i Wyjazdy Zagraniczne wykazały, że aż 55 proc. ogółu Polaków nie zna żadnego języka obcego. Statystyka GUS za rok 2007 napawa jednak optymizmem. W szkołach ponadgimnazjalnych w zeszłym roku angielskiego uczyło się blisko 90 proc. uczniów, a niemieckiego 70 proc. Dobrze rokuje to na przyszłość.


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności