Trudny wybór szkoły językowej

Co roku, głównie na początku i w połowie roku szkolnego, rodzice, studenci oraz wszyscy Ci, którzy chcą się uczyć języków obcych stają przed trudnym wyborem szkoły językowej. Sztuką jest, bowiem znaleźć taką, która oferuje najwyższe standardy opieki i przygotowuje merytoryczne.

Prawdziwą umiejętnością nie jest wybór najdroższej czy najbardziej reklamowanej szkoły językowej, ale takiej, która spełnia twarde kryteria organizacji nauki i najlepiej trafi w potrzeby klienta. W decyzji może pomóc posiadanie przez szkołę certyfikatu jakości wydanego przez niezależne gremium. W Polsce organizacją taką są PASE - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych i europejska organizacja EAQUALS. To one standaryzują usługi, a ich certyfikaty są potwierdzenia najwyższej jakości pracy i profesjonalizmu szkoły.
     
Wybór szkoły
Dla wielu przyszłych słuchaczy decydującym kryterium wyboru jest cena. Warto jednak zwrócić uwagę nie tylko kryterium ceny, ale przede wszystkim na merytoryczną wartość kursów i starannie przeanalizować ogłoszenia.
-Należy upewnić się jak długi będzie kurs, ile minut zawiera godzina lekcyjna (w niektórych szkołach jest to 60 min, a w innych 45 lub 40 min) oraz jak liczna będzie grupa studentów - radzi Magdalena Rowecka, członek Zarządu PASE.
 
Jest to tym bardziej istotne, gdyż dla osób, które mają problemy z komunikacją lub zwyczajnie boją się mówić, najlepsze są konsultacje indywidualne z lektorem lub native speakerem albo małe grupy. Osoby, które chcą podszkolić gramatykę oraz pisanie, mogą pozwolić sobie na uczestnictwo w zajęciach w większej grupie słuchaczy.

Udając się po informacje do wybranej szkoły warto zapytać o możliwość korzystania z biblioteki, dostęp do Internetu, pracę z komputerem i sprzętami multimedialnymi oraz możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem. Takie udogodnienia w znacznym stopniu poprawiają skuteczność nauki.
   
Kontrola jakości
Ogromną rolę w procesie nauczania odgrywa lektor. To on, poprzez dobór konkretnych metod nauczania i form pracy na zajęciach, determinuje przebieg kursu i kreuje atmosferę na zajęciach, i na nim w ogromnej mierze spoczywa odpowiedzialność za wyniki. Dla dobra słuchaczy, w szkołach zrzeszonych, stale sprawdzane są kompetencje nauczycieli. Ważne są nie tylko posiadane dyplomy, ale również staż pracy oraz sposób nauczania, czyli umiejętność zainteresowania słuchaczy tematem zajęć i motywowania ich do pracy.

Inspektorzy PASE prócz wizytacji zajęć odbywają spotkania z uczniami szkoły. Mają wtedy dużo lepszy kontakt z nimi niż tylko poprzez  ankiety dotyczące samooceny postępu i odbioru zajęć. Ponadto, nauczyciele w każdej chwili mogą zostać poproszeni o sprawozdanie z pracy w grupie, postępach, tempie pracy i wykorzystywanych na lekcjach technikach pedagogicznych.
Dobra szkoła językowa na bieżąco sprawdza obecność i postępy uczniów, a na zakończenie nauki przyznaje świadectwa zgodne z europejskimi wymaganiami.

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności