Rutyna obniża efekty


Oczekujesz efektów
w nauce języka? –
Nie popadaj w rutynę.

Bogactwo dostępnych źródeł języka angielskiego połączone z kreatywnością i pomysłowością lektorów daje nam możliwość zmienić trudną sztukę opanowania języka obcego w proces przyjemny, inspirujący a przede wszystkim skuteczny.

Ta z pozoru oczywista myśl często jest pomijana przy wyborze formy nauki. Pamiętajmy, że nie tylko ilość godzin wybranego kursu przekłada się na efekt w postaci zdobytych umiejętności. Korzystając z dodatkowych sposobów uczenia się języka, dostępnych poza regularnymi lekcjami, optymalizujemy czas poświęcony na zdobywanie nowych umiejętności językowych.

ZINDYWIDUALIZOWANE ODDZIAŁYWANIE NA SŁUCHACZA

Aby wybrać najlepszy dla siebie sposób opanowania języka angielskiego należy unikać ograniczania się tylko i wyłącznie do standardowych kursów. Istnieje wiele alternatywnych pomocy naukowych, z których każda oddziałuje na inne zmysły i sprzyja innemu typowi uczenia się. W celu odnalezienia swojej własnej skutecznej i przyjemnej metody uczenia się języka obcego należy wypróbować wszystkie dostępne niestandardowe sposoby. Kombinacja regularnego kursu z dodatkowymi materiałami/zajęciami, dobranymi do danej osobowości, pozwoli na bardziej skuteczną naukę języka poprzez rozbudzanie zainteresowań. Warsaw Study Centre proponuje bogaty wachlarz niestandardowych metod doskonalenia umiejętności językowych. Wypróbowanie każdego z nich, pozwoli wybrać ten, który okaże się najskuteczniejszy w danym przypadku.

ANGIELSKI PRZEZ INTERNET

Jedną z propozycji niestandardowych metod doskonalenia umiejętności językowych jest korzystanie z lekcji internetowych. Wśród szkół oferujących taką możliwość jest Warsaw Study Centre.
W Warsaw Study Centre lekcje internetowe oferowane są co dwa tygodnie. Lekcje te przygotowywane są przez metodyków na trzech poziomach zaawansowania i dotyczą bieżących wydarzeń, ciekawostek ze świata, nowinek z krajów anglojęzycznych. Temat wprowadzony zostaje przez krótki tekst, po którym następują ćwiczenia rozwijające słownictwo z danego tematu. Studenci bardzo chwalą sobie ten sposób pogłębiania wiedzy. Podkreślają, że dzięki tym krótkim lekcjom otrzymywanym regularnie na skrzynkę e-mailową, mają szansę w szybki, nienużący sposób rozwinąć znajomość słownictwa oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem. Lekcje internetowe Warsaw Study Centre mają jeszcze jedną zaletę – studenci zawsze otrzymują lekcje na poziomie zaawansowania, na którym się właśnie znajdują oraz na poziomie wyższym. Jest to idealne rozwiązanie dla ambitnych, którzy chcą sprawdzić się w trudniejszych zadaniach. Wystarczy tylko zalogować się na stronie www.wsc.edu.pl i wybrać poziom, na którym chce się otrzymywać lekcje angielskiego. Lekcje te oferowane są bezpłatnie.

LEKTURY JĘZYKOWE

A co dla osób, które nie lubią pracować z komputerem? Może czytanie książek wydaje się ciekawsze i bardziej skuteczne? Warsaw Study Centre daje taką możliwość na każdym poziomie nauczania. Na niższych poziomach oferuje swoim studentom tzw. readersy, czyli uproszczone wersje książek, dostosowane do konkretnego etapu nauki. Każda taka książka jest zakończona zestawem ćwiczeń na słownictwo i zwroty poznane w trakcie czytania. Lektura jest więc nie tylko przyjemnością, ale, jak podkreślają lektorzy, świetnym sposobem na szybkie poszerzenie zakresu słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Na wyższych poziomach Warsaw Study Centre proponuje książki w oryginale oraz czasopisma, o których można podyskutować ze swoim lektorem w ramach dyżurów metodycznych.

WARSZTATY JĘZYKOWE

Jeśli jednak student dojdzie do wniosku, że jedynie rozmowa z drugą osobą umożliwia szybszą naukę, to istnieje szereg możliwości takiego rozwoju poza regularnym kursem. W Warsaw Study Centre studenci są zapraszani na różnorodne wasztaty językowe, które w zależności od tematyki pomagają rozwijać słownictwo, gramatykę, umiejętności komunikacyjne, jak również techniki uczenia się oraz znajomość kultury anglosaskiej. Seria warsztatów konwersacyjnych zatytułowanych „Can I buy you a drink?” jest idealną okazją do poznania oraz przećwiczenia wyrażeń i fraz wykorzystywanych w bardzo konkretnych sytuacjach za granicą, takich jak wizyta u lekarza, w banku, zakupy, wieczór w pubie, czy rozmowa o pracę. Ogromną popularnością cieszą się również warsztaty z serii „Not So Scary…” (np. „Not So Scary Past Tenses), w trakcie których studenci mają szansę przekonać się, że gramatyka nie jest taka straszna i że można ją nawet polubić…Warsztaty te oferowane są zarówno w trakcie semestru jak również w czasie przerw międzysemestralnych. Nowi słuchacze, jeszcze przed rozpoczęciem kursu, mogą „rozgrzać” się językowo na warsztatach powtórzeniowych lub praktycznych konwersacjach. Jest to też możliwość pracy z różnymi lektorami i poznania nowych technik uczenia się.

Kolejną możliwością praktyki języka i poszerzenia wiedzy są w Warsaw Study Centre imprezy integracyjne, przybliżające kulturę krajów anglojęzycznych. Podczas tych imprez zapraszamy do wspólnej zabawy. Można również posłuchać muzyki i spróbować tradycyjnych przysmaków z danego kraju. Największą popularnością cieszyły się wieczory irlandzkie, podczas których nie tylko słuchało się muzyki irlandzkiej, ale również prowadzone były praktyczne warsztaty, na których studenci uczyli się tradycyjnych tańców irlandzkich.

RÓŻNE SYSTEMY MOTYWOWANIA DO NAUKI JĘZYKA

Niezmiernie istotnym aspektem skutecznej nauki języka angielskiego jest motywacja. Niezłomne przekonanie o tym, że wysiłek włożony w naukę przynosi wymierne rezultaty jest niezbędny i jednym z głównych zadań lektora jest udowodnienie tego faktu studentom. W Warsaw Study Centre stosowane jest zindywidualizowane podejście do każdego słuchacza. Oznacza to, że postępy każdego studenta są systematycznie monitorowane przez lektora prowadzącego zajęcia i przez metodyka. Gdy student boryka się z jakimś problemem jest indywidualnie zapraszany na bezpłatne konsultacje, gdzie może przećwiczyć nową konstrukcję gramatyczną lub po prostu porozmawiać po angielsku. Aby wykazać postęp w nauce studenci są systematycznie testowani i zdają egzaminy ustne.

Ale motywacja studenta to nie tylko skłanianie do regularnej pracy. Szkoła językowa musi być miejscem, w którym panuje miła, niestresująca atmosfera, gdzie przychodzi się z przyjemnością by spotkać przyjaznych ludzi. W Warsaw Study Centre studenci i nauczyciele spotykają się nie tylko na zajęciach, ale również na imprezach integracyjnych organizowanych w warszawskich klubach takich jak Harenda, Paprotka czy Proxima. Jest to kolejna okazja by w nieformalnej atmosferze porozmawiać po angielsku oraz się lepiej poznać.
W samych budynkach szkolnych istnieją również kafejki internetowe, biblioteki. W nowym ośrodku Warsaw Study Centre na Widok 19 została otworzona kafejka z bezpłatną kawą i herbatą, przytulnymi kanapami, kominkiem oraz angielskimi czasopismami. W tym miejscu studenci spędzają czas przed i po zajęciach.
Trzeba pamiętać o tym, że nauka powinna się wiązać z nie tylko z pracą, ale również z przyjemnością.

Jeśli więc myślisz poważnie o nauce języka angielskiego powinieneś tak podejść do zaplanowania swojej edukacji, aby zawierała ona dużą dozę przyjemności i różnorodności. Warsaw Study Centre zapewni Ci szeroki wybór ponadstandardowych form zdobywania wiedzy. Wybierz te zajęcia dodatkowe, które sprawią Ci radość oraz zmotywują do dalszej inspirującej pracy nad językiem, a w krótkim czasie Twój wysiłek przełoży się na pozytywne wyniki.

ZUZANNA TOMASIŃSKA-KAROL
WARSAW STUDY CENTRE
Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności