1. Najpierw pomyśl, potem napisz

Najpierw pomyśl, potem napisz

Aby napisać zrozumiały tekst, trzeba go najpierw przemyśleć. Odpowiedz sobie na następujące pytania: Kto będzie czytelnikiem tekstu?

Co chcę osiągnąć?

Jaki jest cel dokumentu? Co adresat tekstu będzie musiał zrobić po przeczytaniu:

podjąć decyzję?

wybrać odpowiednie postępowanie w konkretnej sytuacji?

rozwiązać problem?

zmienić swoje nastawienie wobec czegoś?


Co powinno się znaleźć w dokumencie?

  • zdecyduj, co chcesz przekazać,

  • zrób listę lub schemat (ilustracja poniżej) wszystkich kwestii, które chcesz poruszyć,

  • wykreśl kwestie niemające związku z tematem,

  • zbierz pozostałe kwestie w grupy tematyczne,

  • wyszukaj brakujące informacje - wynotuj to, co trzeba jeszcze będzie sprawdzić, lub nazwiska ekspertów, z którymi będzie trzeba się skonsultować.

W ten sposób należy pisać większość tekstów nieliterackich: noty, sprawozdania, pisma urzędowe, poradniki dla użytkowników itp. Jeżeli natomiast chodzi o dokumenty oficjalne, takie jak akty prawne, należy przestrzegać szczególnych zasad dotyczących pisania tego typu tekstów.


Można też zastosować "metodę 7 pytań".

Odpowiadając na nie, zyskuje się pełen obraz powstającego tekstu:

CO? To, co chcę przekazać

KTO? Osoby, których to dotyczy

KIEDY? Dzień, godzina, przedział czasowy, ostateczny termin

GDZIE? Miejsca

JAK? Okoliczności, wyjaśnienia

DLACZEGO? Przyczyny i cele

ILE? Obliczenia i dane liczbowe© Unia Europejska, 2013
 
Polityka Prywatności