4. Pisz krótko i prosto

Dłuższy dokument nie zawsze jest lepszy. Twoi czytelnicy nie docenią cię tylko dlatego, że napisałeś dwadzieścia stron tekstu, zwłaszcza jeśli dojdą do wniosku, że wszystko, co było do powiedzenia, da się zmieścić na dziesięciu stronach. Raczej będą ci mieli za złe, że lektura zajęła im więcej czasu, niż było to potrzebne.

Oto kilka sposobów na usunięcie niepotrzebnych słów:

  • Nie pisz tego, co oczywiste. Zaufaj rozsądkowi czytelników.

  • Unikaj wyrażeń, które nie wnoszą do tekstu nic nowego, np.: "jak powszechnie wiadomo...", "ogólnie przyjęło się, że.", "itp., itd.", "z punktu widzenia zarówno pana X, jak i pani Y".

  • Nie powtarzaj się.

Krótsze teksty i zdania zazwyczaj bardziej przemawiają do odbiorcy.

Ogólna zasada:

1 dokument = maksymalnie 15 stron 1 zdanie = średnio 20 słów

(postaraj się jednak między dłuższymi zdaniami umieścić kilka krótkich)

Przez niepotrzebnie długie zdania dokumenty mogą być mało zrozumiałe. Rozbijaj długie zdania na krótsze, pamiętając o stosowaniu łączników (np. "natomiast", "dlatego", "jednak"), aby nie ucierpiała spójność tekstu.


W miarę możliwości używaj prostych słów. Używanie przystępnego języka nie świadczy o braku wiedzy czy wykształcenia, ale zwiększa wiarygodność w oczach czytelnika.

cloudy.png
sun.png
z uwagi na fakt, że
ponieważ
mając na celu
aby
w przypadku gdy
jeżeli
w przeciwnym razie
jeżeli nie
mając na względzie
uwzględniając
zarówno..., jak i...
i
zamieszkuje
mieszka
zmierzający do
w celu
jest zdolny do
może
w terminie do dnia
do
w dniu dzisiejszym
dzisiaj


Prosty i zrozumiały język to także:

… unikanie dwuznaczności
Stosując ten sam wyraz na oznaczenie dwóch różnych rzeczy, można wprowadzić czytelnika w błąd:

cloudy.pngsun.png
Wniosek należy złożyć do wtorku. Możliwe jest jednak złożenie wniosku
o przesunięcie terminu. Wniosek ten… (o którym wniosku mowa?)
Wniosek należy złożyć do wtorku. Można jednak zwrócić się o przesunięcie tego terminu. Wniosek ten…


… oszczędne stosowanie „upiększeń” stylistycznych
Stosowanie różnych wyrazów na oznaczenie tej samej rzeczy wcale nie gwarantuje, że dokument będzie się lepiej czytało, a może wprowadzić czytelnika w błąd:


cloudy.pngsun.png
Wniosek należy złożyć do wtorku. Komisja może odrzucić to zgłoszenie. (chodzi o wniosek, czy może o coś innego?)Wniosek należy złożyć do wtorku. Komisja może go jednak odrzucić.


… zastępowanie wyrażeń przeczących twierdzącymi


cloudy.pngsun.png
Nierzadko zdarza się, że wnioski nie są przyjmowane. Nie należy składać odwołania, jeżeli nie jest się pewnym, że wniosek został wypełniony w sposób niezawierający błędów.
Często zdarza się, że wnioski są odrzucane. Odwołanie należy składać tylko wtedy, kiedy jest się pewnym, że wniosek wypełniono prawidłowo.© Unia Europejska, 2013
 
Polityka Prywatności