5. Buduj zdania precyzyjne i zrozumiałe

Ważne jest, by teksty zawierające wiele faktów (a z takimi mamy najczęściej do czynienia) formułowane były precyzyjnie i przystępnie. Oto kilka sposobów na uporządkowanie informacji, tak aby każde zdanie było dla czytelnika w pełni zrozumiałe.

Imiesłowy pozwalają unikać zdań podrzędnych, lecz nie należy ich nadużywać. Stosując je, zwracaj uwagę na zgodność miedzy wykonawcami czynności w obu członach zdania.

cloudy.png sun.png
Wysyłając formularze zgłoszeniowe, kandydaci proszeni są o załączenie dokumentów określonych w punkcie 2. Wysyłając formularze zgłoszeniowe, kandydaci powinni załączyć dokumenty określone w punkcie 2. lub Formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać razem z dokumentami określonymi w punkcie 2.

Szyk wyrazów w języku polskim jest swobodny, lecz nie jest bez znaczenia. Nową lub szczególnie istotną informację umieść na końcu zdania – w ten sposób zwrócisz na nią uwagę czytelnika.

cloudy.png sun.png
W wyniku kryzysu gospodarczego pracę straciło wielu pracowników sektora budowlanego, nie tylko w Hiszpanii i we Francji. Statystyki z 2008 r. w większości państw członkowskich wykazały spadek zatrudnienia w sektorze budowlanym. W wyniku kryzysu gospodarczego pracę straciło wielu pracowników sektora budowlanego, nie tylko w Hiszpanii i we Francji. Statystyki z 2008 r. wykazały spadek zatrudnienia w sektorze budowlanym w większości państw członkowskich.

Krótkie zdania są z reguły bardziej zrozumiałe, pamiętaj jednak, że czytelnik łatwiej zapamiętuje informacje wyraźnie ze sobą powiązane.

cloudy.png sun.png
Stare unijne logo ekologiczne stosowane było dobrowolnie. Nowe logo będzie umieszczane obowiązkowo na wszystkich pakowanych produktach. W przeciwieństwie do starego logo, które stosowane było dobrowolnie, nowe logo będzie umieszczane obowiązkowo na wszystkich pakowanych produktach.


© Unia Europejska, 2013
 
Polityka Prywatności