6. Unikaj nadmiaru rzeczowników – czasowniki ożywiają tekst

Unikaj nadmiaru rzeczowników

Bardziej zrozumiałe będą zdania, w których rzeczowniki nie są nagromadzone obok siebie w jednym zdaniu.

cloudy.png sun.png
Realizacja projektów oceny działań wsparcia finansowego rolnictwa wymaga przyjęcia odpowiednich ram prawnych. Aby ocenić skuteczność wsparcia finansowego w rolnictwie, należy przyjąć odpowiednie ramy prawne.
... w celu optymalizacji skuteczności wsparcia finansowego. ... aby wsparcie finansowe było jak najbardziej skuteczne.
Wprowadzenie wymagania przyjęcia jednakowych rozwiązań jest niezbędnym czynnikiem współpracy. Współpraca będzie możliwa, pod warunkiem że wszyscy obowiązkowo zastosują jednakowe rozwiązania.

Czasowniki są bardziej bezpośrednie i konkretne niż rzeczowniki, dynamizują tekst. Rzeczowniki utworzone od czasowników bardzo łatwo zastąpić tymi właśnie czasownikami.

Poniższe przykłady ilustrują użycie rzeczowników, które niepotrzebnie wydłużają tekst i nadają mu zbyt urzędowe brzmienie.

cloudy.png sun.png
dokonać oceny ocenić
przeprowadzić badanie zbadać
wziąć pod uwagę rozważyć
dokonać oszacowania oszacować© Unia Europejska, 2013
 
Polityka Prywatności