7. Szukaj konkretów, unikaj abstrakcji

Szukaj konkretów, unikaj abstrakcji

Zdania jasno sformułowane bardziej przemawiają do czytelnika. Wysoki poziom abstrakcji rozmywa treść zdań, przez co czytelnik może dojść do wniosku, że autor albo nie wie, o czym pisze, albo celowo unika konkretów. Dlatego też zamiast modnych słówwytrychów warto sięgać po ich bardziej trafne synonimy.

ustanowić sieć punktów kontaktowych stworzyć sieć punktów kontaktowych
ustanowić grupę roboczą powołać grupę roboczą
ustanowić wyjątki wprowadzić wyjątki
definiować cele wyznaczyć cele
definiować problemy wskazać problemy
definiować potrzeby określić potrzeby
wzmocnić społeczny wymiar podkreślić społeczny wymiar
wzmocnić dialog ożywić dialog
wzmocnić skuteczność działań poprawić skuteczność działań


© Unia Europejska, 2013
 
Polityka Prywatności