8. Mniej strony biernej, więcej strony czynnej

Użycie strony czynnej poprawia zrozumiałość tekstu.

Użycie strony czynnej poprawia zrozumiałość tekstu. Oto porównanie użycia dwóch stron czasownika:

cloudy.png sun.png
Nowe wytyczne zostały opracowane przez przewodniczącego w nadziei, że długość dokumentów przygotowywanych przez dyrekcje generalne zostanie ograniczona do 15 stron. Przewodniczący opracował nowe wytyczne w nadziei, że dyrekcje generalne ograniczą długość dokumentów do 15 stron.

Oto jak poprawić przejrzystość zdania, usuwając z niego stronę bierną:

cloudy.png cloudy_sun.png
zdanie mało zrozumiałe: Zalecenie to zostało przedstawione przez Parlament Europejski i zawierało postulat, aby uproszczenie procedury zostało wzięte pod uwagę przez państwa członkowskie. zdanie bardziej przejrzyste: Parlament Europejski przedstawił zalecenie zawierające postulat, aby państwa członkowskie wzięły pod uwagę uproszczenie procedury.

oraz używając czasowników zamiast rzeczowników:

sun.png zdanie brzmiące o wiele lepiej: Parlament Europejski zalecił, aby państwa członkowskie rozważyły uproszczenie procedury.


Wykonawca czynności jest ważny

Stosowanie powyższych wskazówek pozwala na podanie wykonawcy czynności, tak aby tekst był bardziej zrozumiały.
W tym wypadku łatwo jest określić wykonawcę czynności:

cloudy.png sun.png
Projekt ten został odrzucony na poziomie Komisji. Komisja poparła ten projekt.

... Tu jednak jest to niemożliwe:
Uważa się, że reklama papierosów powinna być zakazana w całej UE.
Kto tak uważa? Autor dokumentu, Komisja, ogół społeczeństwa czy lekarze?

Nie trzeba jednak unikać strony biernej za wszelką cenę. Jej użycie może być uzasadnione, na przykład wtedy, kiedy nie ma potrzeby określenia, kto odpowiada za dane działanie. W takich przypadkach można użyć również formy bezosobowej:

sun.png Pracowników Komisji zachęca się do uczestnictwa w szkoleniach językowych


© Unia Europejska, 2013
 
Polityka Prywatności