Języki - artykuły

Uczniowie rozpoczynają naukę języków obcych coraz wcześniej

W większości krajów uczniowie rozpoczynają obowiązkową naukę pierwszego języka obcego pomiędzy 6 a 7 rokiem życia, czyli w pierwszych klasach szkoły podstawowej. W kilku krajach uczniowie zaczynają uczyć się języka obcego w wieku 8 lub 9 lat, a jedynie w trzech systemach edukacji nauka języka obcego obowiązuje również w przedszkolu. Są to Polska i Cypr (gdzie niedawno przeprowadzono reformy mające na celu obniżenie wieku, w jakim rozpoczyna się obowiązkowa nauka języków obcych) oraz Belgia (Wspólnota niemieckojęzyczna).

W Belgii (Wspólnota francuska), Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii, wiek rozpoczynania nauki języka obcego jest różny w poszczególnych regionach lub obszarach administracyjnych. Szkoły w Szwecji, Estonii i Finlandii cieszą się pewną autonomią w podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu obowiązkowej nauki pierwszego języka obcego dla wszystkich uczniów.

W UE 83,8 % wszystkich uczniów szkół podstawowych uczyło się przynajmniej jednego języka obcego w 2014 roku, co stanowi wzrost o 16,5 punktu procentowego w porównaniu do roku 2005. Potwierdza to tezę, że obecnie uczniowie rozpoczynają naukę języka obcego w wieku młodszym niż miało to miejsce w przeszłości.

Natomiast w większości krajów wymiar godzin poświęconych na naukę języków obcych w szkołach podstawowych nadal stanowi niewielki odsetek łącznego wymiaru godzin nauczania. W większości krajów wynosi on pomiędzy 5 a 10% czasu przeznaczonego na nauczanie wszystkich przedmiotów.

data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 18:47:02
Komentarze

Egzaminy językowe

Kursy i egzaminy


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Studia w WSB
 
Polityka Prywatności