języki - Francja

Flaga francuska jest podzielona na 3 pionowe pasy: niebieski, biały i czerwony
Państwo: Francja
Ludność 2012 (mln): 65,4
Język urzędowy: francuski
Domena internetowa: .fr
Data wstąpienia do UE: 25 marca 1957

Język urzędowy: francuski.

Nauka francuskiego jako języka obcego jest prowadzona przez większość francuskich uniwersytetów, a także prywatnych szkół językowych oraz przez sieć Alliance franęaise.

Repertoire des Centres de Formation en France Ministerstwa Spraw Zagranicznych: przewodnik po wybranych ośrodkach szkoleniowych oferujących kursy francuskiego jako języka obcego. Przewodnik ten wymienia centra językowe według regionu i miasta w porządku alfabetycznym, wraz z oferowanymi kursami (dyplomy i certyfikaty FLE). Można go uzyskać bezpłatnie w Bibliotece Instytutu Francuskiego lub przejrzeć na wszystkich brytyjskich uniwersytetach na wydziałach romanistyki lub w Biurze Informacyjnym Doradców Zawodowych.

SOUFFLE stowarzyszenie profesjonalne instytucji z całej Francji, specjalizujących się w nauce francuskiego jako języka obcego. Jego 17 członków jest zobowiązanych do przestrzegania „Charte de Qualite”, gwarantującej najwyższe standardy nauczania. www.souffle.asso.fr/eng ADCUEFE (Association des Centres Universitaires d'Etudes Franęaises pour Etrangers) zrzesza 25 centrów związanych z uniwersytetami; wszystkie centra oferują podobne kwalifikacje i zobowiązanie do jakości nauczania oraz badań metodologicznych. http://fle.asso.free.fr/adcuef/

Le Petit Guide Fle na tej stronie możesz zamówić Le petit Guide Fle, obecnie ogólnie akceptowaną pracę referencyjną w tym zakresie. Co roku wydawana jest nowa edycja, wymieniająca instytucje nauczające francuskiego jako języka obcego, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wszystkie one zostały sprawdzone, a informacja podawana o ich kursach zweryfikowana. http://www.fle.fr/guide/en/ intro .html

CNED (Centre National d'Enseignement r Distance) CNED jest francuskim narodowym centrum nauki na odległość. Prowadzi ono pełną naukę wielu przedmiotów, włącznie z francuskim jako językiem obcym.

CIEP (Centre International d'Etudes Pedagogiques) CIEP prowadzi program certyfikacji, w ramach którego osoby, których językiem ojczystym nie jest francuski mogą uzyskać dowód znajomości tego języka (DELF-DALF, TCF, będące oficjalnymi dyplomami francuskiego Ministerstwa Edukacji). www.ciep.fr

Strony zawierające informacje nt. możliwości nauki języka francuskiego we Francji: www.fle.fr

www.bonjourdefrance.com/apprendre_le_francais/

www.cia-france.com/francais/home.htm

www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp

www.cours-francais.fr

www.iefee.com

www.elfe-paris.com

www.emagister.fr/formation_francais_etrangers-ec2361870.htmźródło: Eures, Eures Polska, Eurostat, Eurydice, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 
Polityka Prywatności